Blog

  • Przychodnia Weterynaryjna Citywetka
    Paulina Murawińska-Pogorzelska

  • Kastracja farmakologiczna - alternatywa? Dobry test behawioralny?

    Kastracja farmakologiczna jest to odwracalna, sterylizacja zdrowych, niekastrowanych dojrzałych płciowo samców psów.

    Polega na wszczepieniu podskórnie implantu cylindrycznego zawierającego substancję aktywną biologicznie. Substancja czynna uwalnia się powoli z podania podskórnego warunkując efekt terapeutyczny. Zabieg jest szybki, mało bolesny. Jest to alternatywa dla zwierząt, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą zostać poddane narkozie a kastracja jest wskazana medycznie oraz dla właścicieli, który nie są do końca przekonani do interwencji chirurgicznej. Ważny aspekt dla zwierząt z porolemami behawioralnymi.

    Bezpłodność zostaje osiągnięta po upływie 6 tygodnia od podania implantu i utrzymuje się przez okres 6 miesięcy.