Diagnostyka laboratoryjna

 • Przychodnia Weterynaryjna Citywetka
  Paulina Murawińska-Pogorzelska

 • Badania laboratoryjne

  Badania krwi

  Morfologia krwi wraz z rozmazem manualnym

  Morfologia krwi obwodowej to najczęściej wykonywane, podstawowe badanie krwi. Polega na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych, czyli komórek krwi. Zalicza się do nich krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty) oraz krwinki płytkowe lub płytki krwi (trombocyty).Rozmaz manualny daje szanse na ocenę budowy poszczególnych linii komórkowych i wykrycie ewentualnych atypii. W sezonie wiosenno – jesiennym i letnim często do badania morfologicznego zlecamy dodatkowo rozmaz w kierunku Babesia canis. To aktualnie jedno z największych zagrożeń płynących z pokąsania przez kleszcza.
  Kleszcze w swojej ślinie przenoszą często inne patogeny, które są przyczyna tzw. chorób wektorowych. W takich przepadkach jest konieczność pogłębienia diagnostyki o szybkie testy połykowe lub badanie PCR.

  Biochemia krwi

  Biochemia krwi pozwala na analizę podstawowych składników osocza. Służy do oceny parametrów funkcji nerek, wątroby, trzustki, jonogramu, glukozy, fruktozaminy, poziomu witamin w surowicy krwi. Badanie biochemiczne pozwala określić dobrostan organizmu oraz ewentualne niedobory, nakierować lekarza na właściwie ścieżki diagnostyczne oraz skonstruować właściwą dietę.

  Oznaczenie poziomu hormonów

  Hormony to związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego. Funkcją hormonów jest regulacja czynności i modyfikacja cech strukturalnych tkanek leżących w pobliżu miejsca jego wydzielania lub oddalonych, do których dociera poprzez krew. W diagnostyce weterynaryjnej najczęściej oznaczamy hormony tarczycy , hormony nadnerczy. Nadczynność , niedoczynność tarczycy oraz choroba Cushinga stały się dość dużym problem zdrowotnym u naszych podopiecznych Zmiany hormonalne podejrzewamy głównie u pacjentów w starszym wieku, ale zanieczyszczenie środowiska, niewłaściwa dieta, zaburzenia emocjonalne obniżają próg wiekowy.

  Pamiętaj proszę - na badanie krwi pacjent przychodzi 8 godzin na czczo.


  Testy diagnostyczne w kierunku chorób

  FIV (ang. feline immunodeficiency virus) to wirus nabytego niedoboru immunologicznego występujący u kotowatych, w tym u kotów domowych.

  Felv (ang. Feline Leukemia Virus) białaczka kotów to choroba zakaźna wywoływana przez FeLV należący do rodziny Retroviridae.

  Parwowirozy psów, panleukopenii kotów to grupa chorób wywoływanych przez wirusy z rodziny Parvoviridae. Ta grupa wirusów jest śmiertelnie niebezpieczna u szczeniąt i kociąt. Zakażenia w młodym wieku często mimo intensywnej terapii i wczesnej diagnozy kończą się niepowodzeniem. Przeczytaj o szczepieniach.

  Giardioza jest jedną z najczęściej występujących chorób pasożytniczych u ludzi, psów i kotów, wywołaną przez pierwotniaka z rodzaju Giargia intestinalis. Choroba jest zoonozą- czyli choroba przenoszona ze zwierząt na ludzi.


  Badanie moczu

  Badanie ogólne moczu jest podstawowym badaniem wykonywanym dla rozpoznania chorób nerek i dróg moczowych oraz dla określenia prawidłowości lub patologii wewnątrzustrojowych przemian metabolicznych wpływających na skład moczu. Badanie ogólne moczu pozwala na ocenę parametrów fizycznych: barwy, przejrzystości, ciężaru właściwego, pH oraz wykazanie obecności w próbce: leukocytów, erytrocytów, bilirubiny, urobilinogenu, glukozy, ketonów, białek i azotynów oraz elementów morfotycznych tj. erytrocyt, leukocyt. Pomaga w diagnostyce krystalurii/kamicy.
  Próbka do badania moczu powinna być świeża co oznacza jak najszybciej po pobraniu dostarczona do badania .
  Przed pobraniem próbki warto umyć wcześniej okolice sromu lub pracia – tak aby ograniczyć ilość zanieczyszczeń .
  Jeżeli próbka moczu nie może dotrzeć natychmiast do badania warto ja przechować w lodówce .Uznaje się jednak ze badanie moczu nie powinno być robione później niż 2 h od pobrania próbki.
  W przypadku badania moczu na posiew czyli bakteriologie optymalnie byłoby pobrać mocz z punkcji. Tylko taki sposób daje gwarancje wiarygodności.


  Badanie kału

  Badanie ogólne kału jest badaniem wykonywanym w celu określenia podstawowych parametrów kału, wskazujących nieprawidłowości układu pokarmowego. Badanie składa się z oceny makroskopowej dostarczonej próbki i oceny mikroskopowej wykonanego preparatu. W raporcie badania uwzględnione są parametry oceniane obligatoryjnie, a w ewentualnych Uwagach dodatkowe obserwacje o istotnym znaczeniu diagnostycznym. Do parametrów próbki kału obligatoryjnie ocenianych makroskopowo należą: barwa, konsystencja, zapach i odczyn (pH); do elementów ocenianych w preparacie mikroskopowym należy obecność: ziaren skrobi, kropli tłuszczu i prążkowanych włókien mięsnych. W Uwagach odnotowywana jest (o ile ma miejsce), m.in. obecność w kale: śluzu, krwinek czerwonych i białych, kryształów kwasów tłuszczowych i cholesterolu oraz komórek roślinnych (np. ziaren pyłku).

  Poza badanie składu badanie kału wykorzystujemy do diagnostyki chorób parazytologicznych oraz aktywność enzymów trawiennych w kale. Jest ono zatem źródłem bezcennych informacje na temat szeroko pojętego życia wewnętrznego


  Cytologia

  Cytologia jest badaniem, które wykrywa nieprawidłowe lub potencjalnie nieprawidłowe komórki. W medycynie weterynaryjnej wykorzystywana głownie w dermatologii - czyli chorobach uszu i skory. Niejednokrotnie przydatna w badaniu moczu, mazi stawowej m płynu mózgowo rdzeniowego.


  Diagnostyka chorób transmisyjnych (wektorowych) przenoszonych przez kleszcze

  Kleszcze, pasożyty zewnętrzne ludzi i zwierząt, stanowią rezerwuar a zarazem są wektorami wielu drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka: bakterii, wirusów i pierwotniaków powodujących między innymi: boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, ehrlichiozę, babeszjozę, gorączkę Q, tularemię, a także riketsjozy z grupy gorączek plamistych. Kleszcze mogą również przenosić bakterie z grupy Bartonella, którymi zakażone są w Polsce koty i powodować wystąpienie choroby kociego pazura.