Diagnostyka obrazowa

 • Przychodnia Weterynaryjna Citywetka
  Paulina Murawińska-Pogorzelska

 • Diagnostyka obrazowa zwierząt

  Badanie USG

  Badanie ultrasonograficzne jest obecnie najpopularniejszym i nieocenionym narzędziem diagnostycznym. Służy do oceny struktury narządów wewnętrznych, w tym serca. Urządzenie do przeprowadzania USG składa się z dwóch części: głowicy (podczas badania trzyma ją lekarz) pełniącej funkcję nadajnika i odbiornika fal ultradźwiękowych oraz aparatu (wygląda jak duży komputer z monitorem i dziesiątkami przełączników) przetwarzającego odebrane sygnały w obraz. Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne. Zwierzę do badania powinno być przegłodzone, tak aby jelita nie były zgazowane. Aktualnie w ramach diagnostyki ultrasonograficznej oferujemy badanie przeglądowe jamy brzusznej , badanie dopplerowskie Nerek i wątroby, badanie serca/echo/, płuc, tarczycy, stawów kolanowych, łokciowych - tu warto posiadać skierowanie od lekarza ortopedy, gałki ocznej i u ras miniaturowych badanie przez ciemiączko, badanie w kierunku ciąży i określenia liczności miotu.
  W ostatnim czasie ogromnego znacznie nabrało badanie USG płuc, głównie w związku z pandemią i transmisją koronawirusa przede wszystkim na kotowate. U psów wykorzystuje się w diagnostyce zwłóknienia płuc.

  EKG

  Badanie elektrokardiograficzne ma na celu przedstawienie w formie graficznej (zapisu) zjawisk elektrycznych zachodzących w sercu, w trakcie jego pracy. Jest to metoda pomiaru prądów czynnościowych serca. Badanie EKG jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym. Polega na przypięciu do skóry zwierzęcia elektrod (tzw. krokodylków). Badanie można wykonać u zwierzęcia leżącego na prawym boku lub stojącego. Zwierzę do badania powinno być suche, bowiem mokra sierść może być źródłem zakłóceń, uniemożliwiających prawidłowa interpretację wyniku. Uzyskany wynik zostaje opisany i podlega interpretacji lekarskiej. Jeżeli są stwierdzane jakiekolwiek nieprawidłowości lekarz ordynuje leki, które właściciel podaje samodzielnie w domu.

  Badanie EKG jest szczególnie wskazane u pacjentów geriatrycznych. W weterynarii za pacjenta geriatrycznego uznaje się psa powyżej 10 roku życia lub kota powyżej 12 roku życia. U niektórych ras psów i kotów choroby serca mogą być uwarunkowane genetycznie i ujawnić się już w wieku młodzieńczym. Zaleca się, aby badanie EKG było wykonywane rutynowo u pacjentów przed planowanym zabiegiem chirurgicznym co pomoże lekarzowi w ocenie ryzyka znieczulenia.